סיור מלא באוכל וביין בשכונת התקווה

Hosted by Moni & Asaf

The experience in a nutshell

Type of the event

Food walk, Middle Eastern

Number of guests

2 to 22

Time of the event

10:00 AM (2.5 hours)

Other experiences by Moni & Asaf


$66 Price per guest
4.7/5(60)